Haminassa on lakkautettu viimeisen 10 vuoden aikana useita alakouluja (Summa, Vilniemi, Keskuskoulu, Metsäkylä ja Kannusjärvi). Näihin liittyviä keskusteluja on käyty valtuustossa ja tietysti myös turuilla ja toreilla pitkään – ennen ja jälkeen lakkautuksen. Tehtiinkö oikea ratkaisu vai mentiinkö metsään? Oliko lopettaminen taloudellisesti ja pedagogisesti järkevää? Aiheuttiko lopettaminen syöksykierteen kylälle/kaupunginosalle? Mitä entiselle koulurakennukselle kuuluu, missä käytössä se on ja mitkä ovat mahdolliset suunnitelmat sen tulevaisuudelle?

Koulut ja kylät/kaupunginosat ovat erilaisia ja niiden tulevaisuuteen ja kehittymiseen vaikuttavat monet tekijät. On kuitenkin tärkeää saada faktatietoa siitä, miten asiat ovat edenneet lakkautuspäätöksen jälkeen ja mitkä ovat olleet vaikutukset. Tämä on myös välttämätöntä, koska aiheeseen liittyviä keskusteluja käydään ja päätöksiä vaaditaan suuntaan tai toiseen piakkoin ja aivan varmasti myös tulevaisuudessa. Aloitteen tarkoituksena ei ole syyllistää ketään näin jälkikäteenkään, ei päättäjiä eikä viranhaltijoita.

Ainakin seuraavat tiedot olisivat hyödyllisiä lähiaikojen ja tulevien päätösten tueksi koulukohtaisesti:

  • kouluikäisten määrän kehitys lakkautettujen koulujen oppilaaksiottoalueilla
  • kyyditysten määrä alueelta kouluun ja niiden vaikutus kuljetusten kokonaishintaan
  • siirtojen kohteina olleiden koulujen oppilasmäärien kehitys ja luokkakokojen määrän kehitys
  • siirtojen kohteina olleiden koulujen erityisoppilaiden määrän kehitys
  • tuntikehyksen määrä siirtojen kohteina olevissa kouluissa
  • lakkautusten jälkeisten opettajamäärien kehitys ja opettajien pätevyysasteen kehittyminen
  • tyhjiksi jääneiden koulurakennusten lopettamisen jälkeiset kustannukset, niiden nykytilanne ja tulevaisuuden suunnitelmat
  • mahdolliset pedagogiset havainnot niissä kouluissa, joihin oppilaita on siirretty (valinnaisten opintojen määrien muutokset, mahdollinen kiinnostus kieliopintoihin, työrauha ym.)
  • muita esille tulevia keskeisiä havaintoja

Saatujen faktojen pohjalta on helpompi keskustella mahdollisista uusista palveluverkkosuunnitelmista ja pedagogisista ratkaisuista Haminassa. Toivomme mahdollisimman nopeaa aloitteen käsittelyä ja tietoja näistä asioista – toki aikataulurealiteetit huomioiden.

Vihreiden valtuustoryhmä

Keskustan valtuustoryhmä

Kokoomuksen valtuustoryhmä