Julkkiskirjailijan äkillinen kuolema koskettaa ihmisiä syvästi. Hänen kuolinuutisensa on somessa yksi jaetuimmista ja myös me pahoittelemme lahjakkaan elämän liian varhaista päättymistä. Pahoittelemme myös muiden juuri aikuistuneiden nuorten liian aikaisia kuolemia. Suremme heidän vanhempiensa, sisarustensa ja opiskelukavereiden rinnalla. Nämä tapaukset eivät ole edes retorisia, vaan niiden takana löytyy yksilöllinen tarina. Usein niiden taakse kätkeytyy, jos ei mielenterveydellinen ongelma, niin vähintäänkin jonkinlainen hätä. Olemme Suomen kansana liian pieni, jotta oikeasti voimme sivuuttaa mielenterveyden tuomia ongelmia ja sulkea siltä silmät. Jokainen tuntee jonkun, jolla on ongelmia mielenterveyden kanssa. On valitettavaa, että tarvitsemme uhrin ennen kuin tartumme vakavaan ongelmaan. 

Nykyhallituksen tärkein päämäärä on laittaa menoerät kuriin. Tämä on toki ymmärrettävää, mutta menoerien takana on aina ihminen. On kai ajateltava niin, että jokainen autettu ihminen onkin kansantaloudellinen investointi. Laittamalla rahaa mielenterveydenpalveluihin autamme parhaimillaan ihmisiä pääsemään töihin ja maksamaan veronsa.

Vihreiden poliittisessa ohjelmassa vaaditaan, että julkisia palveluita on vahvistettava. Sosiaali- ja terveydenpalveluiden rahoitus on käytettävä tehokkaasti ja painopisteen oltava ennaltaehkäisyssä sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä. Meidän tulisi parantaa matalan kynnyksen terveyspalveluita sekä liikunta- ja kulttuuripalveluita. Kehitetään varhaisen puuttumisen malleja, joilla voidaan ehkäistä ongelmien kasautumista. Terapiatakuun edistyminen kansalaisaloitteen kaltaisena olisi tärkeää, mutta nyt sekin on vesittymässä.

Saimme juuri iloita vastavalmistuneista ylioppilaista ja ammatinosaajista. Heissä on meidän kaikkien tulevaisuuden toivo, mutta liian suuri osa koki urakan ylivoimaisena. On meidän kaikkien vastuulla tehdä yhteiskunnasta inhimillinen paikka elää, ja vähentää sen työn ja opiskelun sekä yhteiskunnallisen ilmapiirin kuormittavuutta. 

Elisabeth Unger (vihr.) Hamina, varavaltuutettu

Katja Andrejev (vihr.) Hamina, kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu