Haminan seudun Vihreät ry muistuttaa, että CNGR Finland Oy:lle ei tule myöntää hakemuksen
mukaista ympäristölupaa ennen kuin hakija kykenee vähentämään arvokkaaseen ja haavoittuvaan vesistöön purettavista jätevesistä sulfaatin määrän 62 000 g/l :sta lähelle purkualueen tausta-arvoa 300 g/l tai BPED-laitoksen ratkaisevan sulfaattiongelman kokonaan.
Hakemuksen sulfaatin laimenemis- ja sitä kautta leviämisarviot tulisi tarkistaa.
Jäteveden virtausmittaus tulisi lisätä hakem. kaavioon liite 05.1.