Vappu on työläisten ja opiskelijoiden juhla. Täältäkin Husulan uudesta koulusta alkaa monen eskarilaisen koulupolku kohti opiskeluja, ammattia ja työpaikkaa. Ammattitaitoisia työntekijöitä saamme vain panostamalla koko koulutuspolkuun, jossa opetellaan työelämänpelisääntöjä ja rakennetaan elinikäisen oppimisen pohjaa.
A
siantuntijoiden mukaan nivelkohta, jossa siirrytään ylä-asteelta toiselle asteelle, on sellainen, että jos omaa polkua ei löydy, on vaara pudota kokonaan yhteiskunnan ulkopuolelle.  Tästäkin syystä oppivelvollisuus laajenee yhä vanhempiin eli toiseen asteeseen. Varsinkin tässä vaiheessa nuoria pitää auttaa löytämään oma paikkansa.
Valinta lukion ja ammattikoulun välillä voi olla vaikea, joten lukion ja ammattikoulutuksen rajaa tulee joustavoittaa ammattilukion ja kaksoistutkinnon arvon palautuksella. Haminassa fyysinen etäisyys on lyhyt ja mahdollistaa joustavan toteutuksen. Lukiossa taas voitaisiin laajentaa kurssivalikoimaa etäopintojen avulla, jotta lukiomme pysyy houkuttelevana pitkälle tulevaisuuteen.
Ammattikoulutuksen laatuun ja valinnanvaraan tulee suunnata niin, että jokaiselle nuorelle löytyy sopiva koulutuspaikka saavutettavan välimatkan päässä. Eteläisen Kymenlaakson mahdollisuudet ovat laajat, mutta joukkoliikennesuunnittelun tulee tukea opiskelijoiden jaksamista. Linjat ja aikataulut olisi hyvä suunnitella yhä paremmin oppilaitosten kanssa siten, että opiskelijat voivat asua pidempään kotona oman perheen tuen piirissä.
Kuntien tulisi edistää ammattiin opiskelevien asemaa ottamalla heitä aktiivisemmin työelämässä järjestettävän koulutuksen jaksoille ja oppisopimuksiin. Kunnista on eläköitymässä lähivuosina merkittävä määrä tekijöitä ja nyt on hyvä aloittaa sitouttamaan tulevia osaajia julkisen sektorin työhön. Samalla kun saa tehdä työtä oman kaupungin eteen oppii myös kunnioittamaan oman yhteisön eteen tapahtuvia toimia eri tavalla.
Juhlitaan työläisten ja opiskelijoiden juhlaa, ja pidetään huoli siitä, että tätä juhlaa voidaan samalla positiivisuudella viettää myös tulevaisuudessa.
Taina Lappalainen pj
Haminan seudun Vihreät