Vapo on jättänyt hakemuksen aikeestaan aloittaa turpeennosto Miehikkälässä sijaitsevilta Heinä- ja Vaajersoilta. Haminan seudun Vihreät ry tukee elinkeinoelämän kehittämistä, mutta ympäristöä vahingoittamatta. Haminan seudun Vihreät ry jakaa Virojokivarren asukkaiden ja jokea virkistykseen käyttävien ja sitä kunnostaneiden huolen turpeennoston vaikutuksista ympäristöön. Perusteluna turvetuotannon kyseenalaistamiseen on luontoarvot.

Turpeennoston haitalliset vaikutukset ympäristöön ovat niin paljon tutkittu aihe, ettei niitä kiistä edes Vapo itse. 25 vuoden aikana aiotaan nostaa 64 hehtaarin alueelta viidestä seitsemään metrin paksuinen turvekerros, jonka muodostumiseen on kulunut arviolta 5000 vuotta. Turpeen liiketaloudellisen hyödyn arvioidaan olevan 11,3 miljoonaa euroa. Paikallisesti tuosta rahasta ei juurikaan hyödytä. Turpeennostoon tarvittavat koneet ovat erikoislaitteita, jotka omistaa Vapo. Suon valmistaminen turvetuotantoon sopivaksi saattaa tuoda maansiirtotyötä ja turpeen kuljetus työllistää muutaman rekan. Itse tuotanto hoituu noin viiden työntekijän voimin. Suomen elollinen luonto on 10 000 vuotta vanha. Vetäytyvä jää höyläsi maan paljaaksi.

Kaikki, mitä täällä on maankuoren päällä, on muualta tullutta: kasvit, eläimet ja ihmiset. Ne muodostavat tänne sopeutuneen kokonaisuuden, ekosysteemin, luonnon monimuotoisuuden. Tärkeää ei ole se, että yksi tai kaksi lajia säilyy, vaan jääkauden jälkeen vuosituhansien aikana kehittyneiden ekosysteemien säilyminen. Niiden ei pidä antaa tuhoutua lyhytaikaisten, suhteellisen vähäisten taloudellisten voittojen takia. Ei ole kysymys vain syrjäisistä Heinä- ja Vaajersoista ja silmiinpistävästä arvesta maisemassa. Turpeennosto vaikuttaisi koko alueen luontoon, varsinkin Virojoen vesistöön, jota paikalliset ovat kunnostaneet joen omalle taimenkannalle sopivaksi.
Haminan seudun Vihreiden hallitus 17.11.2019