Haminan seudun Vihreät ry
Kevätkokouksen 7.6.2020 Kannanotto
Itämeren tila kansainvälisenä ympäristöongelmana ja puhtaan meren kokonaishyödyt on tunnustettava kaikissa Itämeren maissa. Me vaadimme maankäytön ravinnekuormitusten ja muiden kuormittavien toimintojen vähentämistä (ml. muuttuvat ruokatottumukset, maatalouden vesiensuojelutoimien tiukentaminen, yhdyskuntien jätevesien puhdistuksen tehostaminen ja kiertotalouden ratkaisut), mikä edistää merialueen tilan parantumista. Tämä tulee kirjata kaikkien kuntien ja maakuntien strategiaan ja seurata jatkuvasti.
Itämerta rasittaa erityisesti happikato, sinileväkukinnot ja dioksiinit. Itämeren tilaan voidaan kuitenkin vaikuttaa. Meidän tulee tiedostaa, kenen vastuulla on katsoa, mitä mereen lasketaan ja kenen vastuulla on puhdistaa meressä jo olevat roskat ja myrkyt.
Haminan seudun Vihreiden puheenjohtaja, virolahtelainen kuntavaaliehdokas Mirja Isoin: ”Esimerkiksi Virojoen, Vehkajoen ja Summanjoen jokilaaksot ovat erityisesti vaelluskalakantojen kannalta tärkeitä jokiympäristöjä ja viheryhteyksiä. Näiden jokien ja joensuunlahtien eliöstöjen puolesta tulee taistella vahvasti. Esimerkiksi vuosi sitten miehikkäläläiset heräsivät Vapon suunnitelmiin turpeennoston aloittamiseksi Heinä- ja Vaajersoilta ja ottivat kantaa turpeennostoa vastaan.”
Vaadimme parannusta yhteiskunnan eri toimijoiden toisiinsa nähden ristiriitaisiin toimiin kuten valtion Vapon omistus ja ELY-keskuksen tukema Virojoen ennallistaminen vaelluskaloille sopivaksi lisääntymisympäristöksi. Sekä tarkempaa ennakointia tuleviin hankkeisiin, kuten ehdolla olevan akkumateriaalitehdaan mahdollisista sulfaattipäästöistä, mikä aiheuttaisi merkittävän uhan Itämeren tilaan.

Lisätietoa: Mirja Isoin mirja.isoin@gmail.com puh. 050 536 3460