Muistutuksessa totesimme mm. seuraavaa: Haminan seudun Vihreät ry muistuttaa, että Summansuo on erittäin tärkeä alueellisesti, koska vain 23 % osuus suoalasta Kotka–Haminan seutukunnassa on ojittamatonta.

Summansuon keskellä on luonnontilainen suon ojittamaton keskiosa, joka on edustavaa keidasrämettä. Täten kohteella on myös erityisiä luonnonarvoja. Luontoselvityksessä ei otettu lainkaan huomioon Summansuon turvetuotannon vaikutusta summanjokeen. Summanjoella on tehty kalakantojen elvyttämiseksi mittavia ennallistamis- ja kunnostustoimenpiteitä, joiden tulokset alkavat hitaasti näkyä mm. erittäin uhanalaisten kalalajien luontaisena lisääntymisenä.

Turvetuotanto lisää erityisesti humus-, kiintoaine- ja ravinnekuormitusta alapuolisessa vesistössä. Summanjoen suulla esiintyy sekä, koko maan alueella vaarantuneeksi (VU) luokiteltua luontotyyppiä eli suojaisia näkinpartaisniittyjä, että erityisesti suojeltavien lajien listalla olevan meriuposkuoriainen (Macroplea pubipennis) elinvoimainen paikallispopulaatio. Näiden elinolosuhteita ei saa heikentää, päinvastoin Summanjoen tilaa pitäisi edelleen parantaa jotta nämä lajit menestyisivät paremmin.

Näiden syiden vuoksi emme puolla luvan myöntämistä. Muistutus on jätetty 17.4.2019. Ympäristöluvan hakija on PJ-Turve Oy. Lue koko muistutus PDF-tiedostona: Haminan seudun Vihreiden muistutus 17.4.2019 Summansuon turvetuotantoalueen ympäristölupaan